نمونه کار طراحی و ساخت استخر شنا عمومی

طراحی، ساخت و اجرای استخرهای عمومی شنا با استفاده از تیم حرفه ای و مجرب، ساخت استخر عمومی و همگانی برای هتل ها، مجتمع های مسکونی و... توسط تیم حرفه ای پارس