نمونه کارهای شرکت پارس آب

مشاوره،طراحــــی، تولیــــد و اجرا مجموعه های آبی تصفیه آب و فاضلاب و فن آوری زیست محیطی

تصفیه فاضلاب در رشت

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی،قیمت فروش تجهیزات و راه اندازی و نصب

مشاهده جزئیات